Basın

HABERLER

Tüm Haberler

Tapu İşlemleri Eğitimi'nde KMD üyeleri bir araya geldi

3 Mart 2016 tarihinde KMD dernek merkezinde gerçekleştirilen, Yeşil tarafından verilen eğitimde, gerçek ve tüzel kişilerin tapu işlemleri, akitli ve akitsiz işlemler, kat mülkiyeti işlemleri ve tapu kütüğüne şerh verme konuları işlendi.