Basın

HABERLER

Tüm Haberler

Eğitim ve İstihdam projemizle Avrupa Birliği hibesi aldık

KMD faaliyetlerinde sorun çözmeye ve belirlenen vizyon üzerinden gelecek tasarlama çalışmaları sürdürülürken, sektör çalışanlarına heyecan ve şevk vermek, hem de bir bütün olarak onların bilgi ve becerilerini güçlendirmek önem kazanıyor. Bu amaçla hazırlanan bir proje için AB’den hibe fon alındı. Erasmus+ Programı Staratejik Ortaklık Projesi, perakende sektörünün önemli bir ihtiyacı olan eğitim ve sertifika merkezi kurulmasına öncülük edecek. Proje kapsamında;

  • Sektörde çalışmak isteyenlerin iş bulmak için aklına ilk gelen merkez,
  • Sektör üyesi kuruluşların eleman bulmak için diğer aracılar yerine öncelikle tercih ettikleri merkez,
  • İşe girmek isteyen elemanların ilk eğitimlerini, sınavlarını ve hatta sertifikalarını aldığı merkez,
  • Eşleştirme ve eleme süreçlerinin de yapıldığı merkez

olma doğrultusunda çalışmalar yoğun biçimde sürdürülüyor.