Basın

HABERLER

Tüm Haberler

Kozmetik alışverişinde taksitin sıfırlanması sektörü zora sokar

27 Eylül tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle kredi kartında taksit sınırının 9’dan 12’ye çıkarılması, kredi kartı borçlarının ise 72 aya kadar yeniden yapılandırılabilmesi, perakende sektörü tarafından olumlu karşılandı

Modern perakendede alışverişin hareketlenmesiyle kayıtlı ekonomiye katkının da artması bekleniyor

Ancak taksit sayısının elektrik-elektronik eşya ve bilgisayar alımlarında 6’ya düşürülmesinin ve kozmetikte sıfırlanmasının ise bu ürünlere olan talebi azaltmasından ve perakendecileri zora sokmasından kaygı duyuluyor 

Kategori Mağazacılığı Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, tüketicinin refahının sağlanması ve ekonominin canlanması için gösterilen bu çabaların en kısa zamanda sonuca ulaşacağını umduğunu belirtti.

Genel kredi taksit sınırının 9 aydan 12 aya çıkarılmasının perakende ticarete olumlu etkileri olmasını beklediklerini ifade eden Özpamukçu; “Kredi kartı taksit sayısının artışı alışverişi desteklerken kayıtlı ekonomiye de önemli katkı sağlayacaktır. Taksit sayısındaki sınırlamalarla kayıt dışına yönelen tüketicilerimizin yeniden kayıtlı ve kurallı çalışan modern perakende satış noktalarına dönmelerini bekliyoruz.” dedi.

Perakendede büyük bir bölümü olumlu etkileyen düzenlemede bazı kategorilere getirilen kısıtlamanın ise üzücü karşılandığını belirten Özpamukçu; “Artık lüks tüketim olmaktan çıkıp önemli bir ihtiyaç haline gelen kozmetik alışverişinde taksitli satışın durdurulması, elektrik-elektronik eşyada ve bilgisayarda ise 6 aya indirilmesi sektörü zor duruma sokabilecektir.” dedi.

Ülke gündemindeki güncel etkenlerle yavaşlayan işler neticesinde, perakendecilerin işlerini sürdürme mücadelesi verdiklerinin altını çizen Özpamukçu; “Döviz kurlarındaki artışlar, ardından ücrete tarafında öngörülmemiş maliyet artışları ile giderlerimizin 2/3’ünü oluşturan kira ve ücret maliyetleri son derece yükseldi. Bu şartlar altında perakendeciler azalan iş hacmi yanısıra yüksek maliyet baskısı altında” dedi

“Ekonomiyi canlandırmak amacıyla alınan önlemler neticesinde kredi kartı taksit sınırlamasının birçok kategoride artırılırken, elektrik-elektronik eşya ve bilgisayar alımlarında 9 taksitten 6 aya düşürülmesi, zaten düşük kar marjlarıyla çalışan teknoloji marketlerini olumsuz etkileyebilecektir. Son üç senedir zaten küçülen bilgisayar satışları, toplumumuzun bilgiye ulaşımını da dolaylı olarak kısıtlayabilecektir. Kozmetik alışverişinde taksitin tamamen sıfırlanması ise bu alanda sahte ve kaçak ile mücadelenin olduğu bir noktada, kayıtlı kurallı çalışan modern perakende kurumlarının yıkıcı bir etkiyle karşı karşıya kalıp bu alandaki genel uygulamanın yerli üretimi de olumsuz etkileyebileceğini düşünüyoruz’’ diyen Özpamukçu, durumun önem taşıdığını ve konunun yeniden değerlendirilmesini umduklarını ifade etti.

Kozmetikte taksitin sıfırlanması sektörü daha da güç duruma sokabilir

Düzenlemeyle birlikte kozmetik ürünlerindeki taksit sayısının tamamen yasaklanmasını olumsuz karşıladıklarını belirten KMD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tekin Acar, “Zaten özel tüketim vergisi nedeniyle yüksek vergi yükü taşıyarak fiyatları yükselen kozmetik ürünlerinde taksitli alışverişin sıfırlanmasıyla tüketici talebinin düşebileceğini değerlendiriyoruz. Mağaza formatlarına göre taksitli satış hacminin yüzde 80’e kadar ulaşabildiği sektörde, bir anda bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi bizleri güç durumda bırakmıştır. Zaten sıkıntıda olan sektörün önünün iyice tıkanıp iş yapamaz hale getirilmesi adil olamaz. Diğer kategorilerde taksit sayısı artırılırken, kozmetikte 9’dan sıfıra indirilmesi olsa olsa bir yanlışlık olabilir ve düzeltilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Ülkemizde yaşanan son olayların da etkisiyle Türkiye pazarından çekilen önemli kozmetik perakendecileri var, durumun kötüleşmesinden endişeliyiz” dedi.

Kozmetik sektörünün hali hazırda yüksek vergiler ve sahte-taklit ürün gibi nedenlerle haksız rekabete maruz kaldığını belirten KMD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yanıkoğlu, “Tüketimin canlandırılması için birçok adımın atıldığı ve çoğu ürün kategorisinde azami taksit sayısının arttırıldığı bir dönemde;  aynı tebliğ ile kozmetik ürünlerinde sıfır taksit uygulamasına geçişin ekonomik bir anlamı yoktur. Bu düzenlemenin, etkilerinin yeteri kadar dikkate alınmadan acele ile metne giren bir hata olduğunu düşünüyoruz. Kozmetik ürünlerinde taksit uygulamasının değiştirilmesi bu ürünlerdeki mevcut iş hacmi itibarıyla gereksizdir ve bu kategorideki tüketimi ve dolayısıyla üretimi baskılamaktan başka bir sonuç üretmez. Üstelik bu ürünlerin üzerindeki yüzde 30’lara varan ÖTV-KDV getirisi de azalacağından bu düzenleme vergi kaybı da doğurabilecektir” dedi.

Uygulamanın aynı zamanda operasyon yükü de getireceğine değinen KMD Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Özbek ise, “Taksit uygulaması nedeniyle de tüketicimizin uzaklaşması ihtimalinin sektörümüzü güç duruma sokmasından endişeliyiz. Daha önceden taksitli alışveriş yapan tüketicimizi bu yeni uygulama hakkında bilgilendirmekte zorluklar yaşayabiliyoruz. Kozmetikte taksit sayısının sıfırlanması, beraberinde sattığımız diğer ürün grupları için de sıkıntı yaratabilecek. Düzenlemenin, sektöre olabilecek olumsuz etkileri gözetilerek yeniden değerlendirilmesini umuyoruz” dedi.

Elektrik-elektronik eşya ve bilgisayarda taksit sayısının azaltılması talebi daraltabilir

Taksit sayısında artış yönünde bir düzenleme beklerken, 6 aya indirilmesinin hayal kırıklığı yarattığını belirten KMD Yönetim Kurulu Bülent Gürcan “Uygulamanın kısa vadede talebi daraltacağını ve özellikle önümüzdeki okul döneminde bilgisayar alımı planlayan tüketicilerimizin bu ihtiyaçlarını erteleyeceklerini düşünüyoruz. Uygulama ile senetle satış gibi kayıtdışı operasyonlara veya farklı iş modellerine geçiş gündeme gelebilir. Bunun fiyatlara ve enflasyona da olumsuz etkisi olabilir” dedi.

Teknoloji marketlerde Türkiye pazarından hali hazırda çekilen önemli oyuncuların olduğuna dikkat çeken KMD Yönetim Kurulu Üyesi Yenal Gökyıldırım “Sektör olarak beklediğimiz cep telefonuna taksit uygulamasının hayata geçirilmediğini görüyoruz. Elektronik eşya ve bilgisayar alımlarına yönelik taksit sayısının düşürülmesi, perakende sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir konu. Düzenlemenin tekrar değerlendirilmesini umuyoruz” dedi.

Düzenlemenin, ithalata dayalı sektörlerde mümkün olduğunca taksit sayısının azaltılarak cari açığı artırıcı etkilerden kaçınılması ve ithal oranı yüksek olmayan ve yerli üretime dayanan sektörlerde ise taksit sayısının artırılarak büyümenin teşvik edilmesi amacıyla yapıldığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafından açıklanmıştı. 27 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile uygulama başlamış oldu.