Basın

KMD Perakende Teknolojileri Konferansı

KMD Perakende Teknolojileri Konferansı

Perakende sektörünün güncel konularının ve sektörün yakın geleceğine ilişkin stratejilerin tartışılacağı KMD Perakende Teknolojileri Konferansı;

Kategori Mağazacılığı Derneği Perakende ve Bilişim Teknolojileri Tedarikçilerini bir araya getiriyor.

Her geçen gün sayısı ve beklentileri artan tüketicilerimiz bizlerden tam anlamıyla 7/24, kanal farkı gözetmeksizin hizmet bekliyor. Bu çok yönlü kalite taleplerini karşılayabilmemiz için ihtiyacımız olan alt yapı, Bilişim Teknolojisi bazındaki bilgi ve donanımımızın her geçen gün güçlenmesini ve sağlamlaşmasını gerektiriyor. Bizler KMD üyeleri ve Yönetim Kurulu olarak bu yaklaşımı temel vizyonumuz olarak benimsedik ve o yönde kayda değer adımlar atmaya başladık. KMD Perakende Teknolojileri Konferansında geleceğe yönelik ama aynı zamanda bugünün de önemli bilişim teknolojileri konularını değerlendiriyoruz.

Hedefimiz

Perakende ve Bilişim Teknolojileri Tedarikçilerini bir araya getirerek;

Sektör gündeminin ana maddeleri haline gelen projeleri taşıdıkları tüm potansiyelleri ile, karar vericilerin bulunduğu bir ortamda, perakendeciler ve BT firmaları olarak dile getirmek;

network ortamının kurulmasını olanak sağlamak,

Sektörel sorunların asgari düzeye indirilmesini sağlamayı ve geliştirilen projelerin hayat bulmasını hedeflemekteyiz.